انواع ماهیان خاویاری یا استورژون

اشتراك و دنبالك

  1. قیمت عمده انواع ماهی اوزون برون – اوزون برون
    […] نوع ماهی، فراوانی بسیار بالایی در دریای خزر دارد و جزو ماهیان خاویاری دریای خزر محسوب می شود. خاویار…

ارسال یک نظر