صادرات خاویار به اروپا

اشتراك و دنبالك

  1. قیمت مرغوبترین خاویار طلایی در بازار
    […] به همین دلیل از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بوده و به خاویار الماس ایرانی شهرت یافته است. تاس ماهی…

ارسال یک نظر