دسته بندی: تاس ماهی روسی(چالباش)

تاس ماهی روسی(چالباش) ، این خاویار همانطو که از اسمش پیداست بومی ایران نمیباشد و در اب های بسیار شیرین رودخانه های سیبری زندگی می کند و مهاجر پذیر میباشد. گونه های تاس ماهی ایرانی نسبت به نوع روسی بزرگتر هستند و کیفیت بیشتری نیز دارند. هر دو نوع ایرانی و روسی به یکدیگر شبیه است. تاس ماهی های ایرانی دارای رنگ تیره تری هستند و روی بدن آنها دانه های سفید رنگی نیز دیده می شود.

هر سایت خرید خاویار روسی اعلا را در شهرهای مختلف ارائه دهد، مشتریان بیشتری به آن روی آورده و می توانند براساس نیاز خود آنها را سفارش خرید دهند. به همین دلیل توزیع این نوع خاویار در ایران بهتر انجام خواهد شد. معمولا انواع خاویار که در ایران توزیع شده در دو نوع ایرانی و […]

ادامه مطلب >