دسته بندی: قارچ ترافل

در خرید و فروش قارچ دنبلان کوهی نوع ایرانی را می توان با توجه بیشتر همراه دانست. زیرا این نوع قارچ در شرایطی خوب تولید شده و می توان از مزیت های بهتری را در رابطه با آن شاهد بود. کشت محصولات کشاورزی در داخل کشور از جنبه های زیادی به نفع کشور بوده و […]

ادامه مطلب >