اخبار اطلاعات جامع و کامل در مورد نحوه سرو خاویار، خرید خاویار ، فواید، ویژگی  و سایر اخبار خاویار ایرانی در وب سایت رایبد خاویار www.raibodcaviar.ir  بیابید.

رقم های مختلف خاویار ایرانی:

  1. خاویار بلوگا
  2. خاویار آسترا
  3. خاویار سوروگا
  4. خاویار بری
  5. خاویار کلاسیک

ایران بزرگترین و مهمترین تولید کننده خاویار در جهان است. صادرات خاویار ایرانی به کشورهای مختلف دنیا انجام می گیرد.