کنسرو ماهی خاویاری

کنسرو ماهی خاویاری شامل همه نوع خاویارها و گونه های مستقل ان می باشد که در مجموع حدود ۲۸ گونه دارد. فیل‌ماهی، اوزون برون، تاس‌ماهی ایرانی، تاس‌ماهی روسی و ماهی شیب از مهمترین انواع ماهیان خاویاری هستند. برای تهیه در هر کجای کشور میتوانید به سایت فروشگاه و نمایندگی رایبد خاویار مراجعه نمایید.