خاویار پرورشی آسترا

خاویار آسترا که از نظر کیفیت در رتبه دم قرار دارد و کوچک‌ترین ماهی خاویار دریای خزر می‌باشد که در ایران به اشتباه کلیه ماهیان خاویاری را به نام وی اوزون برون می‌نامند. از نقطه نظر کیفی در رتبه آخر قرار دارد چرا که از خاویار ریزتر و ارزانتری بهره می‌برد. برای خرد میتوانید به سایت فروشگاه معتبر رایبدخاویار مراجعه نمایید.