خاویار بری

خاویار بری،از نطر کیفیت در رتبه سوم قرار دارد. این ماهی نیمه مهاجر است و در همه رودخانه های سیبری مانند اب، ینی سیی، لنا تاکولیما و حوضه دریاچه بایکال زندگی می کند.این ماهی در شمال روسیه زندگی می کند و شباهت زیادی به خاویار آسترا دارد و رنگ خاویار آن از طوسی تیره تا مشکی می باشد.برای تهیه این نوع خاویار میتوانید با سایت رایبدخاویار مراجعه نمایید.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه