انواع لارو ماهی خاویاری

انواع لارو ماهی خاویاری به ترتیب کیفیت عبارت‌اند از: فیل ماهی، قره برون یا ماهی ‌خاویاری ایران، ماهی ‌خاویاری طلایی یا چالباش، ماهی شیپ و ماهی ازون برون که نسبت به بقیه سبک وزن‌تر است و خاویار بلوگا امپریال یکی از مهم ترین گونه های خاویاری در کشور ایران میباشد که بومی دریای خز است. جهت تهیه این محصولات اصیل ایران با قیمت مناسب میتوانید به نمایندگی رایبد خاویار مراجعهنمایید.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه