بری 30 گرمی را برای تهیه و مطلع شدن از قیمت مناسبش و جهت خریداری اش میتوانید به سایت نمایندگی رایبد خاویار در ایران مراجعه نمایید. خاویار ماهی سیبری یا بری همانطور که از اسمش پیداست بومی ایران نمیباشد این ماهی مهاجر پذیر است و در تمام رودخانه ها و اب های شیرین سیبری زندگی میکند.