بچه ماهی خاویاری قره برون

بچه ماهی خاویاری قره برون وزنش به ۶۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم می‌رسد و درازایش از یک متر تا ۲ متر؛ که در فاصله ۱۲ تا ۱۴ سالگی بالغ می‌شود. برای خریداری این محصول خاویاری تازه وصادراتی نیز میتوانید به نمایندگی رایبد خاویار ایران مراجعه نمایید. ماهی خاویار یا تاس‌ماهی نامی است که به بعضی از ماهیان خانوادهٔ تاس‌ماهیان می باشد.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه