خاویار 10 گرمی کالچر که خوئ به تنهایی گونه و برندی مستقل جدا از دیگر گونه های ماهیان خاویاری می باشد و برای خریداری مشتریان میتوانند به نمایندگی رایبد خاویار مراجعه نمایند و محصولات تازه و طبیعی این نمایندگی و برند اینترنتی را به همراه قیمت های بسیار مناسب با نوع محصولات خریداری نمایند.